Baby's

De babygroep bestaat uit maximaal 9 baby's. In de babygroep heerst vooral rust. De gediplomeerde leidsters hebben veel persoonlijke aandacht voor de kinderen. Op schoot worden liedjes gezongen en er wordt tegen de baby's gesproken. Er zijn elke dag twee leidsters aanwezig. Vier leidsters in het team werken volgens een vast rooster. Tijdens vakantieperioden hebben wij vaste invalleidsters in dienst, zodat de continuiteit behouden blijft. 

De materialen in de groepsruimte zijn uitdagend voor de kinderen. Ze kruipen er naar toe en gaan nu al op zoek naar avontuur... Voor de hele jonge baby's is er een hoge dubbele box aanwezig. De slaapkamers grenzen direct aan de groep. De baby's slapen in hun eigen bedje en krijgen een  slaapzakje van het dagverblijf voor de zomer en voor de winter. De regels voor veilig slapen zijn streng, we hanteren een protocol. We zorgen voor voldoende ventilatie en houden toezicht op de baby's die slapen.

De ouders brengen zelf de flesvoeding mee, voor de fruithapjes, de boterham en het sapje wordt gezorgd. Ook de luiers worden door het kinderdagverblijf verstrekt.

Bij een jarige baby, worden de ouders uitgenodigd om dit bijzondere feest op de groep mee te vieren. De foto's die gemaakt worden, komen in het 'Bengelboek'. Als de kinderen uiteindelijk naar de basisschool gaan krijgen ze een prachtig 'plakboek' mee met daarin alle bijzondere momenten vastgelegd door middel van een foto of een kunstwerk gemaakt door de kinderen!